08.07.2016

Aktuality

Školenia

08.07.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Výzvy

Neboli nájdené žiadne záznamy. Skočiť na hlavné menu