Aktualizácia stránky www.op-kzp.sk


Dátum: 08.07.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia stránky www.op-kzp.sk
Stránka www.op-kzp.sk bola aktualizovaná v sekcii Aktuality a v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy/4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4) o nasledovný oznam: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-zverejneni-usmernenia-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-z-op-kzp-s-poradovym-cislom-4/

Skočiť na hlavné menu