Regionálne centrá

Regionálne centrá sú vytvorené ako integrálna súčasť ministerstva (MIRRI SR), čím predstavujú jeho detašované pracoviská v regiónoch. Sieť regionálnych centier MIRRI SR poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov a ich cieľom je posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie. Aktuálne sídlia v 7 krajských mestách – Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov. Územie Bratislavského samosprávneho kraja bude zastrešené odbornými kapacitami priamo na MIRRI SR.
 
PS+EU+MIRRI_loga
 
Centrá fungujú na princípe partnerstva s orgánmi verejnej moci, kde na jednom mieste dostane žiadateľ/prijímateľ kompletnú informáciu a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov.


Partnerské orgány verejnej moci v sieti regionálnych centier:  
 
Hlavné kompetencie regionálnych centier:
  • poskytovanie základných informácií o fondoch EÚ (konzultácie, školenia, …);
  • rozmanité poradenstvo o projektoch (identifikácia vhodnej výzvy na financovanie zámeru, oprávnené aktivity, typy oprávnených výdavkov, podpora pri práci s IT monitorovacím systémom, pomoc pri riešení komplikácií a problémov súvisiacich s prípravou, vyhľadávanie partnerov, …);
  • organizovanie informačných seminárov k výzvam v spolupráci s jednotlivými sprostredkovateľskými orgánmi;
  • organizovanie pravidelných výjazdov do regiónov s cieľom zvýšenia informovanosti ohľadom možností riešení lokálnych problémov;
  • iniciatívne vyhľadávanie potrebných informácií pre klientov/občanov/inštitúcie;
  • konzultácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z rôznych schém finančnej pomoci (nadnárodná, národná, regionálna úroveň).

Skočiť na hlavné menu