Stratégie OECD

Dňa 23.2.2017 sa v Bratislave uskutočnilo záverečné stretnutie k asistenčnému projektu OECD, ktorý sa realizoval v súvislosti s plnením všeobecnej ex ante kondicionality verejné obstarávanie, ktorá ma priamy vplyv na celkovú úspešnosť implementácie projektov v programovom období 2014-2020 a napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020. Záverečné stretnutie prebehlo za účasti predstaviteľov OECD, Európskej komisie a zástupcov hlavných gestorov projektu, ktorými  sú  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad pred verejné obstarávanie a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Výstupom projektu sú strategické reformné dokumenty k elektronizácii verejného obstarávania a k vzdelávaniu administratívnych kapacít v oblasti  verejného obstarávania:

Stratégia v oblasti elektronizácie verejného obstarávania - slovenská verzia
Stratégia v oblasti elektronizácie verejného obstarávania - anglická verzia

Stratégia vzdelávania administratívnych kapacít v oblasti verejného obstarávania - slovenská verzia
Stratégia vzdelávania administratívnych kapacít v oblasti verejného obstarávania - anglická verzia
 
Skočiť na hlavné menu