Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti


Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Operačný program Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 €
Operačný program Integrovaná infraštruktúra MDV SR 3 966 645 373 €
Operačný program Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 €
Operačný program Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 €
Integrovaný regionálny operačný program MPRV SR 1 754 490 415 €
Operačný program Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 €
Operačný program Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 €
Spolu: 13 768 317 148 €
Skočiť na hlavné menu