Plánované výzvy


Zoznam plánovaných výziev predstavuje indikatívny ročný harmonogram vyhlasovania výziev za konkrétny operačný program. Takýto harmonogram má povinnosť vypracovať každý riadiaci orgán (RO) za svoj operačný program.
 
Zoznam plánovaných výziev žiadateľovi o finančný príspevok poskytuje bližšiu informáciu o jednotlivých plánovaných výzvach, ich zameraní, ich plánovanom termíne vyhlásenia, oprávnených aktivitách a pod.
 
Žiadateľ o finančný príspevok si na základe zoznamu plánovaných výziev vie identifikovať pre neho zaujímavú plánovanú výzvu, t.j. ešte pred jej oficiálnym vyhlásením.
 
Tu si môžete pozrieť plánované výzvy pomocou aplikácie ITMS2014+.  Prostredníctvom tejto aplikácie môžu subjekty žiadať o finančné prostriedky z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Aplikácia ITMS2014+ zároveň slúži na projektové riadenie a monitorovanie podporených projektov.
 

 


Skočiť na hlavné menu