Publikácie

Epublikácia „CESTA  K VÝSLEDKOM - Príprava a realizácia hodnotení“
Publikáciu Cesta k výsledkom pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.


Cesta k vysledkom - predslov P. Pellegrini
Cesta k výsledkom. Príprava a realizácia hodnoteníEPublikácia „Kontrafaktuálne metódy hodnotenia dopadov“, ktorá je výstupom z "Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact Evaluation", má slúžiť pre nové progamové obdobie 2014-2020.

epublikaciaeu

Aktivity Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti hodnotenia EŠIF na Slovensku
HODNOTENIE letak 420x210

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská  obchodná a priemyselná komora pripravili pre Vás publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“
Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020


Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA, ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom období 2014-2020
Vydal Úrad vlády SR pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodin
Horizontálne princípy nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v PO 2014 -2020

Slovensko a eurofondy 2014 – 2020
Slovensko a eurofondy 2014 - 2020
Slovensko a eurofody

Slovakia and the European funds 2014 – 2020
Slovakia and the European funds 2014 - 2020
Slovakia and european funds

Brožúra prezentuje oblasti podpory a vybrané príklady dobrej praxe zrealizované v programovom období 2014 – 2020 zo zdrojov Európskej únie.

Slovensko a eurofondy 2014 – 2020 - Naše výsledky pre lepšie Slovensko"
Slovensko a eurofondy 2014 - 2020 - Naše výsledky pre lepšie Slovensko


Slovakia and the European funds 2014 – 2020 – Our results for a better Slovakia"
Slovakia and the European funds 2014 - 2020 - Our results for a better Slovakia

Skočiť na hlavné menu