10.06.2016

Aktuality

10.06.2016

Pellegrini na ITAPE

Školenia

10.06.2016

Kontrola v EŠIF, Nový zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z., prezentovania systému kontroly v ITMS2014+

Prílohy:
10.06.2016

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 z pohľadu kontroly verejného obstarávania a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Prílohy:

Výzvy

Neboli nájdené žiadne záznamy. Skočiť na hlavné menu