Poznáme víťazov súťaže úradu vlády "Ako pomohli eurofondy môjmu mestu"


Dátum: 10.06.2016

Obrázok k aktualite Poznáme víťazov súťaže úradu vlády "Ako pomohli eurofondy môjmu mestu"
Zmodernizované školy, námestia, zamestnanosť v meste, mliečna farma, ale aj originálna pieseň, to boli témy, ktoré dominovali v spotoch a reportážach mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa zapojili do súťaže videospotov a videoreportáží Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016, vyhlásenej Úradom vlády SR.
      
Práce boli hodnotené porotou podľa nasledovných kritérií: uchopenie témy, tvorivosť, originalita, spracovanie a inovatívnosť.
O víťazoch rozhodla porota takto:


Ocenenia:

      Kategória VIDEOSPOT

            1. Miesto : Neudelené
            2. Miesto : Eliška Čičmancová
            3. Miesto : Branislav Marget a Andrej Gáfrik

      Kategória VIDEOREPORTÁŽ

            1. Miesto : Monika Danišková
            2. Miesto : Neudelené
            3. Miesto : Matej Babuka

      Špeciálna cena za strih: Andrej Gáfrik v kategórii VIDEOSPOT.
      Špeciálna cena za pôvodnú hudobnú produkciu a technické prevedenie: Matúš  
      Tomajko, Tomáš Emődi, Tomáš Tutko v kategórii VIDEOSPOT.
      
Vecné ceny odovzdá organizátor víťazom súťaže osobne už v najbližších dňoch.

Cieľom súťaže bolo zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch Slovenska originálnou a pre študentov atraktívnou formou, podporiť a oceniť tvorivosť mladých ľudí, vytvoriť priestor pre prezentáciu ich schopností a talentu, ako aj spropagovať vynovené mesto či región, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod. Víťazné videá si verejnosť môže pozrieť na : https://www.youtube.com/user/CKO2013
 

Skočiť na hlavné menu