Zmena č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF


Dátum: 26.03.2018

Obrázok k aktualite Zmena č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/  v časti „Aktuality“ je zverejnené oznámenie o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“, zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26. 03. 2018.

zmena_2 vyzvania TP_MVO
1_Formulár žiadosti o NFP
Konsolidované znenie po zmene 2

Skočiť na hlavné menu