Živnostenský register bude fungovať modernejšie


Dátum: 29.05.2019

Obrázok k aktualite Živnostenský register bude fungovať modernejšie
Nový, modernejší a efektívnejší Živnostenský register (ŽR), to je cieľom národného projektu, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR. Na aprílovom zasadnutí ho schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Vyzvanie na projekt zverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Aktuálny informačný systém už nevyhovuje súčasným požiadavkám a nespĺňa ani kvalitatívne parametre, aké sa kladú na moderné systémy. Keď sa živnostník presťahuje z okresu do okresu, putuje spolu s ním aj spis. Spustením projektu sa odstráni na živnostenských registroch miestna príslušnosť, zníži administratívna záťaž, a živnostníci budú dostávať aj notifikácie o konaní na živnostenských úradoch.
 
Nové funkčné riešenie Živnostenského registra nahradí súčasné služby a zvýši komfort a dostupnosť elektronických služieb podľa živnostenského zákona. ŽR bude poskytovať a aktualizovať údaje ako jeden zo zdrojových registrov pre Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Prínosom pre občana je najmä zamedzenie prestojov v konaniach.
 
Vyzvanie na národný projekt s názvom Informačný systém – Živnostenský register v hodnote 3 913 497 eur je zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 29. júl 2019.
 
 
Skočiť na hlavné menu