• Title slideshow
  Slide 1
 • Title slideshow
  Slide 2
 • Title slideshow
  Slide 3
 • Title slideshow
  Slide 4
 • Title slideshow
  Slide 5
 • Title slideshow
  Slide 7
 • Title slideshow
  Slide8
 • Title slideshow
  Slide9
 • Title slideshow
  Slide10
 • Title slideshow
  Slide11
 • Title slideshow
  Slide12
 • Title slideshow
  Slide13
 • Title slideshow
  Slide14
 • Title slideshow
  Slide15
 • Title slideshow
  Slide16
 • Title slideshow
  Slide17
 • Title slideshow
  Slide 18
 • Title slideshow
  Slide 19
 • Title slideshow
  Slide 20
 • Title slideshow
  Slide 21
 • Title slideshow
  Slide22
 • Title slideshow
  Slide23
 • Title slideshow
  Slide24
 • Title slideshow
  Slide25
 • Title slideshow
  Slide25
 • Title slideshow
  Slide26
 • Title slideshow
  Slide27
 • Title slideshow
  Slide28
 • Title slideshow
  Slide29
 • Title slideshow
  Slide30
 • Title slideshow
  Slide31
 • Title slideshow
  Slide32
 • Title slideshow
  Slide33
 • Title slideshow
  Slide34
 • Title slideshow
  Slide35
 • Title slideshow
  Slide36
 • Title slideshow
  Slide37
 • Title slideshow
  Slide38
Obrázok k článku Roadshow 2016- dôležité informácie pre študentov a školy

Roadshow 2016- dôležité informácie pre...

31.12.2016

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow...

čítať viac
Obrázok k článku Nové IPC otvorené už aj v Trenčíne

Nové IPC otvorené už aj v Trenčíne

21.10.2016

Slovensko sa v týchto dňoch prepája sieťou informačno-poradenských centier, ktoré budú vysvetľovať, ako efektívne čerpať eurofondy. V 6 krajských...

čítať viac
Obrázok k článku V Žilinskom kraji bolo zriadené Informačno-poradenské centrum

V Žilinskom kraji bolo zriadené...

21.10.2016

Žilinský samosprávny kraj vytvoril v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské...

čítať viac
Obrázok k článku Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Technickej pomoci

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný...

21.10.2016

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených žiadostí...

čítať viac
Obrázok k článku Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery...

21.10.2016

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia...

čítať viac
Obrázok k článku Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,2 %

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013...

20.10.2016

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. septembru 11,292...

čítať viac

Aktuálne výzvy

Skočiť na hlavné menu