Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca 
Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Programy cezhraničnej spolupráce 1 101 563 708 €
Programy nadnárodnej spolupráce 468 505 709 €
Programy medziregionálnej spolupráce 1 043 943 608 €
Spolu: 2 614 013 025 €
Skočiť na hlavné menu