Zámery národných projektov

Centrálny koordinačný orgán zverejňuje v zmysle kapitoly 3.4.1 (Národné projekty), odsek 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 5 zoznam schválených a neschválených zámerov národných projektov.
 


Zámery národných projektov predkladané na rokovanie MV alebo komisie pri MV


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   


Schválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   


Neschválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Skočiť na hlavné menu