Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01. do 30.06. roku 2017


Dátum: 02.11.2017

Obrázok k aktualite Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01. do 30.06. roku 2017
Centrálny koordinačný orgán zverejnil Sumárnu správu o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01. do 30.06. roku 2017.

Správa komplexne popisuje činnosť informačno-poradenských centier v siedmich samosprávnych krajoch SR za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017.


 
Skočiť na hlavné menu