Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, verzia 9.0


Dátum: 27.04.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, verzia 9.0
Príručka pre prijímateľa pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020, verzia 9.0, účinná od 01. 05. 2018,
Prirucka_pre_prijimatela_OPTP_verzia 9_0_podpísaná
SZ_Prirucka_pre_prijimatela_OPTP_verzia 9_0_príprava
PP_Prílohy_v9


 

Skočiť na hlavné menu