Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty operačného programu technická pomoc 2014 - 2020, verzia 7.0


Dátum: 23.04.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty operačného programu technická pomoc 2014 - 2020,  verzia 7.0
Príručka pre kontrolu VO
Prirucka_pre_kontrolu_VO_v7
SZ_Prirucka_pre_kontrolu_VO_v7

Skočiť na hlavné menu