Platby za výkony v ambulanciách budú presne nastavené


Dátum: 24.01.2019

Obrázok k aktualite Platby za výkony v ambulanciách budú presne nastavené
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) plánuje zreformovať sadzobník pre ambulantné výkony u lekárov. Náklady na zdravotné výkony tak budú presne nastavené, ako aj lepšie kontrolované. Sadzby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú dnes totiž stanovené ešte historicky z roku 1993, čo znamená, že reálne nezohľadňujú skutočné sumy za konkrétne výkony u lekárov.
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejnil vyzvanie na projekt „Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie“, na ktorý je zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov vyčlenená suma výdavkov 1 532 688 eur. Zámer projektu schválil ešte v decembri 2018 na svojom zasadnutí Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.
 
Úspešnou implementáciou projektu z dielne MZ SR sa spomalí aktuálny stav zadlženosti v zdravotníctve. V súčasnosti totiž napríklad zdravotné poisťovne preplácajú rovnaké výkony rôznymi sumami. V projekte ide o spravodlivé, transparentné a aktuálne ocenenie výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Následne by nemalo napríklad dochádzať k situáciám, že sa poisťovne nebudú vedieť dohodnúť na sumách za výkony zdravotnej služby.
 
Vytvorený bude analytický nástroj, ktorý bude regulovať ceny ambulantnej i ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka získaným dátam bude možné vytvárať modely pre ekonomickú reguláciu v zdravotníctve.
 
Efektívne riadenie regulácie si však vyžaduje okrem legislatívy a noriem aj inteligentné analytické a rozhodovacie mechanizmy a nástroje. Tie umožnia, aby boli legislatívne zmeny zavedené do praxe. Nástroje, ktoré sa používajú teraz, robia chyby a keďže sa údaje nedajú spracovať automaticky, je s tým veľa práce. Práve preto treba implementovať analytický nástroj pre podporu regulácie, ktorý bude mať pokročilé funkcie a bude vedieť spracúvať dáta napríklad zo zberu, z analýzy či z reportovania.
 
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 23. apríla 2019.

Skočiť na hlavné menu