Informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6


Dátum: 18.10.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6
Zmena_9_VYZ_6
Zmena_9_VYZ_6
Priloha_k_zmene_9_VYZ_6
Konsolidovaná_verzia_VYZ_6_zmena_9

Skočiť na hlavné menu