Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 11.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 12.09. 2019
Konsolidovaná verzia_VYZ_16_po zmene_3
zmena_3_VYZ_16_podpisana
Skočiť na hlavné menu