„Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 – Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2


Dátum: 08.08.2019

Obrázok k aktualite  „Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 – Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2
 „Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 – Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“. Zmena je účinná od 16.08. 2019.
zmena č. 1_2018_17
Skočiť na hlavné menu