Informácia o implementácii EŠIF k 31.05.2020


Dátum: 11.06.2020

Obrázok k aktualite Informácia o implementácii EŠIF k 31.05.2020
Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (15,34 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.05.2020 finančné prostriedky vo výške 17,70 mld. EUR, čo predstavuje 115,68 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
Ku dňu 31.05.2020 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 11,06 mld. EUR, čo predstavuje 72,07 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
 
Ku dňu 31.05.2020 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 5,07 mld. EUR, čo predstavuje 33,06 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Implementácia EŠIF k 31.05.2020
 
Skočiť na hlavné menu