HPC Lab podporí slovenské firmy aj prácu vedcov


Dátum: 11.02.2020

Obrázok k aktualite HPC Lab podporí slovenské firmy aj prácu vedcov
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Projekt sa zameriava na nákup HPC techniky a jej využitie pre vedcov a podnikateľov v samotnom kompetenčnom centre. Financie budú poskytnuté z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 


K typickým spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia.
Cieľom národného projektu je vybudovanie infraštruktúry v rámci vznikajúceho Národného kompetenčného centra. Obstarávať sa tak bude vysokovýkonný výpočtový hardvér a softvérové nástroje určené pre vysokovýkonné počítanie. Na Slovensku tým vznikne jedinečný priestor, HPC Lab, v rámci ktorého bude pôsobiť tím expertov a ktorý bude slúžiť na vzdelávanie používateľov a IT špecialistov z radov malých a stredných podnikov, ako aj organizácií verejnej správy a akademickej obce.

Samotný HPC Lab má byť spúšťačom ako podporiť HPC technológiu v slovenských firmách, ako ju preniesť do vývoja nových produktov a využívať pri optimalizácii riešení a zefektívnení  prevádzkových stratégií. Centrum spoločných činností SAV vkladá do projektu dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním HPC a ľudský kapitál v podobe svojich expertov.

Aj Európska komisia považuje vysokovýkonné počítanie (HPC) za kľúčovú technológiu, ktorá podporuje inovácie v priemysle, základný i aplikovaný výskum. Dôkazom je vytvorenie Spoločného európskeho podniku pre HPC (EuroHPC JU) zo strany členských štátov, ku ktorým sa pridalo v roku 2019 aj Slovensko. S využívaním HPC technológie u nás počíta aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Centrum spoločných činností SAV realizuje národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ v dĺžke 24 mesiacov v rámci špecifického cieľa 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Celková alokácia
na projekt predstavuje hodnotu 3 1 99 251 EUR.
Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 10.03.2020.​

 

Skočiť na hlavné menu