Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3


Dátum: 30.06.2020

Obrázok k aktualite Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.​

Skočiť na hlavné menu