Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 2


Dátum: 23.12.2019

Obrázok k aktualite Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 2


Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 2
  • Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní - informácia o identifikovaných synergiách
  • Stanovisko pracovnej komisie
     
Informácia:
 
Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že ku koncu roka 2019 už neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a všetky nevyhlásené výzvy uvádzané v harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019,verzia 4 (viď archív) boli presunuté do harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020,verzia 2. 

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

Skočiť na hlavné menu