Dochádzka žiakov základných a stredných škôl bude vďaka národnému projektu elektronická


Dátum: 20.06.2019

Obrázok k aktualite Dochádzka žiakov základných a stredných škôl bude vďaka národnému projektu elektronická
Ministerstvo školstva pripravilo projekt, vďaka ktorému budú zelektrizované služby pre základné, stredné a vysoké školy. Vyplýva to z národného projektu, ktorého prijímateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na aprílovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Vyzvanie na projekt zverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Podstatou projektu Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. V rámci projektu bude zelektrizovaných viacero procesov, napríklad žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania.
 
Projekt chce tiež optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb z oblasti základných, stredných a vysokých škôl. Prínosom pre pedagógov tiež bude minimálna povinnosť dokladovať dosiahnutú kvalifikáciu. Úradník zas bude môcť sledovať porušovanie povinnej školskej dochádzky. Nový projekt mu tiež umožní sledovať stav spracovania žiadosti o pôžičku.
 
Vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR v hodnote
6 857 247 eur s DPH je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august 2019.
 
 
Skočiť na hlavné menu