Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR


Dátum: 06.12.2018

Obrázok k aktualite Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 1

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 5

   

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.


Skočiť na hlavné menu