Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky
Sečianky_11 
Názov: Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity triedeného zberu KO prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia (kolesový traktor s príslušenstvom, kontajnery, priemyselná podlahová váha) ZD. Realizáciou projektu obec zvýšila kapacitu pre množstvo triedeného odpadu a kapacitu na vytriedenie KO v objeme viac ako 33 t/rok. Prínosom projektu bolo zníženie znečistenia životného prostredia na katastrálnom území obce.
Prijímateľ:  Obec Sečianky
Celkové oprávnené náklady projektu:  262 908,39 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   249 762,97 EUR
Vlastné zdroje:   13 145,42 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2018 - 11/2020 (32 mesiacov)
 
Sečianky_4
Skočiť na hlavné menu