Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu - Tomášikovo


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu - Tomášikovo
Názov: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu - Tomášikovo
Krátky popis: Zámerom projektu je realizovať súbor opatrení, ktoré znížia množstvo spotrebovanej energie počas prevádzky budovy. Projekt prispeje k zníženiu energetickej náročnosti obce, prevádzkových výdavkov a k zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia obyvateľov obce.
Predmetom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Tomášikove. Navrhnuté opatrenia boli zvolené na základe výstupov energetického auditu, ktorý dôsledne preskúmal súčasný stav budovy a jej energetické vlastnosti.
Hlavná aktivita je zameraná predovšetkým na zlepšenie vlastností obvodového plášťa – zateplením fasády a stropu objektu a vo výmene výplní otvorov, zateplením strechy a podláh, výmenu všetkých okien za okná plastové s izolačným trojsklom a k zefektívneniu vykurovacieho systému tepelným čerpadlom.
Cieľový stav budovy po realizácii opatrení- energetická trieda A1 (pôvodná energetická trieda G).
Prijímateľ:  Obec Tomášikovo
Celkové oprávnené náklady projektu:  165 380,54 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   157 111,51 €
Vlastné zdroje:   8 269,03 €
Operačný program:  Kvalita životného prostredia
Doba realizácie projektu: 5 mesiacov
Tomasikovo2
Tomasikovo
Skočiť na hlavné menu