Zvýšenie efektivity výrobných faktorov na Farme Horný Lieskov


Dátum: 16.12.2019

Obrázok k aktualite Zvýšenie efektivity výrobných faktorov na Farme Horný Lieskov
Prijímateĺ: Farma Horný Lieskov s.r.o.
 
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
liesk

- rekonštrukcia dvoch objektov ŽV na maštale pre HD vrátane technologických zariadení
-vybudovanie skladovacích kapacít na skladovanie objemových a jadrových krmív (sklad krmív a silá)
- nákup strojov a zariadení, slúžiacich na zber objemových krmovín, manipulácie a prepravu s krmivami a stelivami a nákup stroja na hnojenie tuhými organickými hnojivami:
* kolesový traktor s výkonom 120kW
* žací stroj vpredu nesený
* náves trojstranne sklápateľný
* vykrajovač siláže
* teleskopický manipulátor s adaptérmi
* rozmetadlo maštaľného hnoja
liesk1
Začiatok realizácie aktivít projektu : 28.09.2016
Ukončenie realizácie aktivít projektu :28.11.2018
Celkové oprávnené výdavky 1923940,83
Z toholiesk2 NFP 961970,41

Skočiť na hlavné menu