Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie


Dátum: 16.08.2019

Obrázok k aktualite Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitieKrátky popis:
Predmetom projektu bol nákup technologických zariadení s príslušenstvom na kontinuálne triedenie drvených zmesí získavaných v procese spracovania elektro odpadu s obsahom kovových materiálov rôznej veľkosti. Realizáciou projektu spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. zo Slovenskej Ľupče zintenzívnila zber elektro odpadu, ako aj zefektívnila a rozšírila proces spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Prínosom projektu je zvýšená kapacita recyklácie (995 t/rok) a zvýšenie množstva recyklovaných nie nebezpečných odpadov (130 t/rok).ELEKTRO RECYCLING_1

ELEKTRO RECYCLING_2

Prijímateľ:
ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:
697 499,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:
313 874,55 EUR
Vlastné zdroje:
383 624,45 EUR
Operačný program:
OP KŽP
Doba realizácie projektu:
01 – 12/2018 (12 mesiacov)
ELEKTRO RECYCLING_5ELEKTRO RECYCLING_4
Skočiť na hlavné menu