Zvolen predloží žiadosť o príspevok na obnovu vnútrobloku v centre


Dátum: 21.07.2021

Obrázok k aktualite Zvolen predloží žiadosť o príspevok na obnovu vnútrobloku v centre
Mesto Zvolen predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu vnútrobloku za bytovým domom na Ulici M. R. Štefánika. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na júlovom rokovaní zastupiteľstva. Priestor sa nachádza v blízkosti centra mesta Zvolen, niekoľko metrov od Námestia SNP.

Cieľom projektu je záhradno-architektonické stvárnenie dvora ako priestoru plniaceho viacero, najmä však rekreačných funkcií. Priestor má slúžiť na každodennú rekreáciu obyvateľov priľahlých bytových domov i celého mesta. „V rámci regenerácie tohto priestoru by mohli byť odstránené staré asfaltové povrchy a nahradené dlažbou. Počíta sa tiež so sadovými úpravami, ihriskom pre deti a aj novým mobiliárom pre obyvateľov,“ povedal pred poslancami prednosta zvolenského mestského úradu Jozef Mikuš.            

Základ budúcej porastovej štruktúry vytvoria existujúce dreviny doplnené novými výsadbami stromov, krov a trvaliek. Vzniknúť majú aj dve dažďové záhrady, ktoré budú slúžiť na zachytávanie časti zrážkovej vody zo spevnených plôch v ich blízkosti. „Opatrenia majú zlepšiť hospodárenie so zrážkovými vodami, ktoré nebudú odtekať bez úžitku do kanalizačnej siete tak ako doteraz. Prispejú k zvýšeniu vlhkosti ovzdušia, zásobeniu pôdy a vegetačných prvkov potrebným objemom vody,“ uvádza samospráva.

Rozpočet projektu je podľa Mikuša vyše 1.797.000 eur. Spolufinancovanie projektu je vo výške minimálne päť percent z celkových oprávnených výdavkov.

„Projekt sa týka centrálnej mestskej zóny. Považujem za chybu, že o ňom toho veľa nevieme,“ uviedol v diskusii poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný. Prednosta ozrejmil, že projekt sa pripravoval na poslednú chvíľu, keď sa objavila výzva.

Aj poslankyňa Martina Mészáros Bariaková označila predstavenie projektu za nešťastný postup. „Mali ste to predložiť poslancom, ktorí sú za tento volebný obvod. Mal by o tom vedieť výbor mestskej časti,“ zdôraznila. Poslanec Matej Snopko skonštatoval, že vedenie mesta by si malo zosúladiť svoju prácu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu