ZVOLEN: Múzeum chce z eurofondov vytvoriť vo dvore kultúrno-vzdelávací priestor


Dátum: 28.03.2017

Obrázok k aktualite ZVOLEN: Múzeum chce z eurofondov vytvoriť vo dvore kultúrno-vzdelávací priestor
Lesnícki partneri zo Slovenska a Maďarska - Lesy Slovenskej republiky, š. p., a EGERERDŐ Erdészeti Zrt. (Egerské lesy lesnícka, a. s.) podali spoločne projekt na dobudovanie areálu sídiel svojich múzeí - Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene a Lesníckeho múzea Zilahy Aladára v Szilvásvárade. S projektom sa uchádzajú o podporu z eurofondov v Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hodnota projektu je viac ako 1,30 milióna eur, z čoho Lesy SR žiadajú o takmer 723.157 eur.
      Cieľom projektu s názvom Z prameňov spoločnej histórie je renovácia dvorového areálu LDM na Námestí SNP vo Zvolene, ktorá má potenciál vytvoriť moderný otvorený kultúrno-vzdelávací a oddychový priestor plný zelene uprostred mesta a ponúknuť verejnosti novú dimenziu múzejnej prezentácie. Maďarský partner plánuje zrekonštruovať a dobudovať svoju budovu múzea v Lesníckom skanzene v doline Szalajka – Szilvásvárad.
      Zvolenské múzeum sídli v historických budovách v centre mesta, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a ktorým prináleží nádvorie s plochou takmer 1676 m2. "Práve tento veľkorysý priestor oživia dve moderné bezbariérové exteriérové expozície," uviedla pre TASR pracovníčka LDM Tatiana Figurová.
      Prvá z nich predstaví lesy a lesníctvo v minulosti. Prostredníctvom funkčných lesníckych modelov a interaktívnych edukačných prvkov umiestnených v parkovo upravenom areáli priblíži lesné remeslá, z ktorých mnohé už dnešnej verejnosti nie sú známe. Druhá expozícia znázorní les ako zdroj lesných produktov a les ako únikový a ochranný priestor. Pripomenie úlohu lesa ako úkrytu pre vydedencov, pustovníkov, azylu pre prenasledovaných, miesta odboja počas vojnového nebezpečenstva.
      Múzeum v maďarskom Szilvásvárade ponúkne na ploche 80 m2 novú expozíciu s ústredným exponátom - terénnym modelom pôvodnej lesnej železničky a zoznámi návštevníka s cestou dreva od semena až po využitie v drevospracujúcom priemysle.
      Podľa Františka Krála z Lesov SR, partneri okrem toho na základe dlhoročných vzťahov posilnia vzájomnú výmenu poznatkov podporenú aj spoločným výskumom, realizáciou odborných exkurzií, prípravou spoločných podujatí a výmenných výstav.
      Parková oddychová zóna a nová programová ponuka múzea v zaujímavom prevedení sa stane návštevnícky a turisticky vyhľadávaným priestorom, blízkym prírode, ktorý umocní označenie Zvolena ako mesta lesníctva. Obnovené múzeum v Szilvasvárade efektívne prispeje k rastu návštevnosti Lesníckeho skanzenu v doline Szalajka.
 
Zdroj:TASR
 
 
Skočiť na hlavné menu