Zvolen chce obnoviť vnútroblok na ulici M. R. Štefánika za takmer 800-tisíc eur


Dátum: 25.07.2021

Obrázok k aktualite Zvolen chce obnoviť vnútroblok na ulici M. R. Štefánika za takmer 800-tisíc eur
Vnútroblok v blízkosti centra mesta Zvolen na ulici M. R. Štefánika, kde sa nachádza denné centrum a klub dôchodcov, by mal prejsť komplexnou obnovou. Vyplýva to z návrhu schváleného poslancami mesta na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 797 378,95 eur, pričom mesto požiada o nenávratný finančný príspevok 757 510 eur a zvyšnú časť bude financovať z vlastných zdrojov.

Cieľom projektu je záhradno-architektonické stvárnenie predmetného dvora ako priestoru plniaceho viacero, najmä však rekreačných funkcií s dôrazom na zlepšenie mikroklímy a hospodárenia s vodou. Vznikne tu odstavná plocha pre osobné motorové vozidlá, zrekonštruuje sa verejné osvetlenie a zrealizujú sa rozsiahle sadovnícke úpravy. „Vzniknú dve dažďové záhrady, ktoré budú slúžiť na zachytávanie časti zrážkovej vody zo spevnených plôch v ich blízkosti,“ uvádza sa v návrhu s tým, že vytvorené bude aj nové detské ihrisko kruhového tvaru.

Všetky navrhované opatrenia sledujú nielen zatraktívnenie riešeného územia, ale aj zlepšenie mikroklimatických podmienok a hospodárenie so zrážkovými vodami. Tieto vody nebudú odtekať bez úžitku do kanalizačnej siete tak ako doteraz, ale prispejú k zvýšeniu vlhkosti ovzdušia, zásobeniu pôdy a vegetačných prvkov potrebným objemom vody.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu