Župa zrekonštruovala cestu v obci Lehnice


Dátum: 04.12.2023

Obrázok k aktualite Župa zrekonštruovala cestu v obci Lehnice

Trnavský samosprávny kraj dokončil komplexnú modernizáciu úseku cesty II. triedy v obci Lehnice v okrese Dunajská Streda. Ide o prieťah obcou v dĺžke 2,4 kilometra, ktorý bol dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Modernizácia prieťahu Lehníc bola realizovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z ktorého kraj získal nenávratný finančný príspevok vo výške 2,1 milióna eur.

„Naším prvoradým cieľom pri modernizácii 2,4 kilometrového prieťahu Lehníc bolo zvýšenie bezpečnosti motoristov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Rozsiahle poruchy, ktoré spôsoboval nevyhovujúci technický stav vozovky, sú už minulosťou. Súčasťou rekonštrukcie je nový asfaltový koberec, prvky pasívnej bezpečnosti a bezpečné priechody pre chodcov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa začala s modernizáciou cesty v júni, pričom jej predchádzala nevyhnutná preložka plynových vedení a vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov.

Rekonštrukcia cesty bola zameraná najmä na odstránenie rozsiahlych porúch vozovky a jej podložia, a tiež na vybudovanie nového odvodnenia cesty prostredníctvom žľabov a uličných vpustov. V rámci modernizácie pribudli prvky pasívnej bezpečnosti, napríklad elektronické merače rýchlosti pred vstupom do obce či tlmiče nárazov. Zmodernizované boli aj plochy v rámci troch autobusových zastávok, ku ktorým je uľahčený prístup vďaka bezbariérovým a osvetleným priechodom pre chodcov.

Župa na modernizáciu prieťahu obcou Lehnice získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 2,1 milióna eur, pričom kraj zabezpečil päťpercentné spolufinancovanie. Stavebné práce na ceste II/572 realizovala spoločnosť COLAS Slovakia, a. s. pri čiastočných dopravných obmedzeniach.

Modernizácia prieťahu obcou Lehnice nadväzuje na modernizáciu cesty medzi obcami Mierovo a Lehnice v celkovej dĺžke 4,9 kilometra, ktorú župa dokončila v novembri roku 2019.


Skočiť na hlavné menu