ZSSK CARGO získalo 7 miliónov eur na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej


Dátum: 13.07.2023

Obrázok k aktualite ZSSK CARGO získalo 7 miliónov eur na modernizáciu rušňov a terminálu v Dobrej
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) uspela v dvoch žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Na projekt prvej etapy implementácie vozidlovej časti európskeho zabezpečovacieho vlakového systému ERTMS/ETCS na hnacích dráhových vozidlách získala dotáciu 4,9 milióna eur a na prvú fázu modernizácie terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej 2,2 milióna eur.

Ako národný vlakový nákladný dopravca informoval, prvý z týchto projektov zahŕňa obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidlovej časti ETCS aplikačnej úrovne Level 2 do dvoch elektrických rušňov radu 131 a desiatich elektrických rušňov radu 363. „V budúcich rokoch bude implementácia vozidlovej časti ETCS na hnacích dráhových vozidlách nevyhnutnou podmienkou prístupu na európske koridorové trate," uviedol na portáli spoločnosti manažér procesov a projektov Matúš Hrabčák. „Pre ZSSK CARGO je preto implementácia vozidlovej časti ETCS vynútenou investíciou, bez ktorej nebude môcť v budúcnosti realizovať súčasné, resp. plánované vozebné výkony na železničných koridoroch," vysvetlil.

ZSSK CARGO má vo vlastníctve 380 lokomotív, z toho 92 používa v cezhraničnej prevádzke. Zabezpečovacím systémom ETCS úrovne Level 2 má vybavených iba prenajímaných desať rušňov radu 383 Vectron. Samotné zariadenia budú do lokomotív inštalovať na pracoviskách údržby a opráv v spolupráci s ich vybraným dodávateľom.

Cieľom modernizácie terminálu Dobrá v okrese Trebišov je podľa ZSSK CARGO rozvoj moderných zariadení intermodálnej dopravy a prekládky, ktoré umožnia lepšie využitie a zvýšenie kapacít železničnej nákladnej dopravy. „Realizáciou sa predovšetkým posilní železničné spojenie medzi EÚ a východnými krajinami, najmä Ukrajinou, tým, že sa umožní rýchlejšia a rozsiahlejšia prekládka medzi rozchodmi 1 520 milimetrov a 1 435 milimetrov a naopak," priblížil Hrabčák. Investícia zároveň umožní presunúť dopravné zaťaženie z cestnej na alternatívnu železničnú dopravu. Terminál Dobrá je súčasť prekládkovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá), ktorá je dôležitou vstupnou bránou do EÚ na prepravu tovarov z východných krajín a opačne.

Projekt zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, tie umožnia realizáciu ďalšej fázy modernizácie. V prvej fáze sa popri štúdiách plánuje nákup ekologického prekládkového zariadenia pre intermodálne jednotky a implementácia softvérového riešenia vrátane príslušenstva. „Obe investície v krátkom čase zvýšia prekládkovú kapacitu terminálu v reakcii na masívny nárast dopytu po intermodálnej preprave komerčného tovaru, ako aj nekomerčnej pomoci Ukrajine v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine," dodal Hrabčák.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu