ŽSR prevzali nový Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov


Dátum: 20.10.2023

Obrázok k aktualite ŽSR prevzali nový Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov
ový Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov v piatok prevzali od zhotoviteľa Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Projekt v hodnote viac ako desať miliónov eur priniesol modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Ako informovali železnice, zlepší to kvalitu cestovania a umožní cestujúcim prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy. Realizácia projektu financovaného z eurofondov sa začala v septembri 2022.

V apríli tohto roka vypravili prvé autobusy z novovybudovanej autobusovej stanice. "Dnes preberáme komplexné dielo, ktoré zjednoduší a zlepší verejnú dopravu pre všetkých. TIOP-y sú najlepšie riešenie pre ľudí, najmä keď zavedieme národný integrovaný cestovný lístok, ktorý umožní cestovanie s jedným lístkom na všetky druhy dopravy," uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť. TIOP slúži ako dopravný uzol prepájajúci rôzne druhy dopravy vrátane prechádzajúcej širokorozchodnej trate. Železničné zastrešenie vlakového nástupišťa bolo realizované ako železobetónová monolitická konštrukcia. "K existujúcej prevádzkovej budove bola z kapacitných dôvodov navrhnutá nová železobetónová prevádzkovo-technologická budova. Keďže ide o miesto verejného záujmu, okrem základných bezpečnostných a kapacitných požiadaviek na stavbu bolo potrebné splniť aj architektonické stvárnenie navrhovaných priestorov. Z toho dôvodu bol dôraz kladený na estetické spracovanie pripojovacích detailov, ktoré tak dotvárajú celkový dojem z priestorov železničnej stanice," skonštatoval námestník generálneho riaditeľa ŽSR Jozef Veselka. Primátor Trebišova Marek Čižmár ocenil aj parkovacie plochy a podchod pod koľajiskom spájajúci dve časti mesta. Integrovaný systém dopravy podľa neho zefektívni a zrýchli logistiku občanov celého regiónu. "Verím, že TIOP Trebišov sa stane dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja mesta," dodal. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Chemkostav, zmluvná cena bola 10.492.091 eur bez DPH. Po prevzatí objektov na TIOP-e Trebišov pokračujú práce ŽSR na prevádzkovo-technologickej budove, montáž dopravného značenia a oznamovacích systémov.

ZDroj: TAR
Skočiť na hlavné menu