ŽSR pokračujú v projekte Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica ČR/SR


Dátum: 13.03.2023

Obrázok k aktualite ŽSR pokračujú v projekte Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica ČR/SR
V súčasnosti pokračujú práce na stavbe projektu ´Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica ČR/SR´. V uplynulom období prišlo v úseku Kúty – štátna hranica napríklad k zriadeniu paženia medzi 1. a 2. traťovou koľajou, demontáži a odvozu koľajového roštu a zatrubneniu kanála. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

Stavba, ktorú realizuje Slovenská republika v traťovom úseku od železničnej stanice Kúty po štátnu hranicu s Českou republikou (ČR), tvorí úsek v dĺžke šesť kilometrov oproti dvom kilometrom, ktoré realizuje ČR. "Súčasne oproti stavbe na českom území stavia Slovenská republika na svojom úseku tri železničné mosty, z ktorých dva majú dĺžku 21 m a tretí cez rieku Morava ma dĺžku 140 m," uviedla pre TASR Feik Achbergerová.

Ako doplnila, slovenská stavba v súčte realizuje omnoho väčší objem prác. "Mostovky sú vyrábané z oceľovej konštrukcie a musel sa riešiť nedostatok hutného materiálu z dôvodu vojnového konfliktu. Daný problém sa vyriešil, mostné konštrukcie sa vyrábajú a na moste cez rieku Morava sa aj montujú," povedala hovorkyňa ŽSR.

Pri prestavbe železničného mosta prišlo k odbúraniu pilót, armovaniu základov, oprave a dosypaní okolo protipovodňovej hrádzi, príprave zariadenia na výsun mosta a betonáži pätiek pre výsun mosta.

Na úseku stavby Devínska Nová Ves - Malacky sa uskutočňuje inžinierska činnosť za účelom vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení. V súčasnosti sú vydané právoplatné územné rozhodnutia na úsek Devínska Nová Ves - Zohor vrátane stanice Zohor. V tomto úseku prebieha inžinierska činnosť pre stavebné konania. Taktiež je vydané územné rozhodnutie pre železničnú stanicu Malacky. V úseku železničnej zastávky Plavecký Štvrtok bolo územné konanie zrušené.

"Aktuálna lehota prác pre úsek stavby Devínska Nová Ves - Malacky bude určená po spracovaní aktualizovaného harmonogramu zo strany zhotoviteľa. Po jeho prerokovaní bude zrejmé, či príde k predĺženiu lehoty výstavby. Dôvodom predĺženia sú neukončené inžinierske činnosti v úseku stavby. Vzhľadom na globálny vývoj ako aj infláciu nie je možné vylúčiť predĺženie lehoty výstavby," uviedla Feik Achbergerová.

Zmluvná hodnota projektu je 274.985.419,17 eura a zhotoviteľom je skupina dodávateľov JV ICM – Vahostav-SK. "K navýšeniu sumy neprišlo. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na znalca, ktorý posúdi hodnotu nárokov zhotoviteľa. ŽSR pravidelne rokujú so zhotoviteľom ohľadom prác na modernizácii, ako aj o navyšovaní cien materiálov," uviedla hovorkyňa ŽSR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu