ŽSK vyčerpal v období 2014 - 2020 z európskych zdrojov 103 miliónov eur


Dátum: 20.02.2024

Obrázok k aktualite ŽSK vyčerpal v období 2014 - 2020 z európskych zdrojov 103 miliónov eur

V projektovom období 2014 – 2020 sa z celkovej sumy 103 mil. eur využilo na investičné projekty 98 mil. eur, viac ako 4 mil. eur na mäkké neinvestičné aktivity (informatizácia, výstavy, propagácia, kultúrne a športové aktivity).

Najviac kraj investoval do dopravnej infraštruktúry a to 48,5 mil. eur. Najvyššou investíciou v doprave bol projekt financovaný prostredníctvom IROP „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava, IV. etapa,“ v rámci ktorého prebiehala rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Belá – Terchová, Zázrivá – Párnica vo výške 5 825 639,85 eur. Druhou najvýznamnejšou investíciou bola rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v regióne Kysuce (v k.ú. Nová Bystrica) vo výške 3 880 766,84 eur. Treťou najvyššou investíciou za 3 422 508,71 eur bola rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v regióne Orava (sanácia zosuvov telesa cesty II/520 Krušetnica – Zákamenné, rekonštrukcia cesty v k.ú Vitanová, rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Oravica, v k.ú. Vitanová).

Vďaka eurofondom sme v programovom období modernizovali odborné vzdelávanie na 20 stredných školách a to za 23,2 mil. eur. Z tohto objemu smerovalo najviac financií do Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, a to 4 282 944,08 eur. Do SOŠ elektrotechnickej Žilina 3 286 276,72 eur a do Strednej priemyselnej školy informačných technológií Kysucké Nové Mesto 1 509 337,20 eur.

Na projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu sa na projekty prostredníctvom eurofondov čerpalo 15,2 mil. eur. Najviac financií si vyžiadal projekt Na bicykli vôkol Váhu, a to 5 793 279,84 eur (vybudovanie cyklodopravnej trasy v časti Kotešová – Žilina a vybudovanie nového cyklomostu v Považskom Chlmci). Realizovala sa modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea, obnova a reštaurovanie Renesančnej budovy a vybudovanie prístavby, nového sídla Oravského múzea, pod Oravským hradom, rekonštrukcia hospodárskej budovy a druhého podlažia Budatínskeho hradu.

Do zdravotníctva smerovalo 10,7 mil. eur. K najvýznamnejším investíciám do zdravotníckych zariadení patrí komplexná a zásadná prestavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená za 3 340 049,31 eur, rekonštrukcia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci za 2 456 729,93 eur. V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne bolo preinvestovaných 1 399 418,42 eur do rekonštrukcie existujúcich priestorov JIS neurologického oddelenia, vrátane materiálno-technických a zdravotníckych zariadení. Vybudované bolo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Námestovo a to za 1 024 807,97 eur.

Do sociálnych služieb smerovalo 1,05 mil. eur (Horizont – Domov na polceste v Bytčici 469 439,59 eur, Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - domov na polceste, Čadca 428 744, 18 eur.

V predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 ŽSK vyčerpal z európskych zdrojov 58,5 mil. eur na investičné projekty a 7,6 mil. eur na mäkké neinvestičné aktivity.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Za posledné roky sa nám darilo znižovať dlh na majetku v správe Žilinského samosprávneho kraja najmä vďaka eurofondom. Stále by sme však potrebovali ďalšie stovky miliónov eur, aby sme opravili mosty a cesty v havarijnom a nevyhovujúcom stave, modernizovali budovy škôl, domovy sociálnych služieb, nemocnice, kultúrne inštitúcie či pamiatky. Vzhľadom k tomu, že nastavenie financovania žúp neumožňuje vyčleniť tak vysoké sumy na obnovu majetku, musíme zvyšovať efektivitu jeho využívania, aby z investícii mal úžitok čo najväčší počet obyvateľov kraja.


Skočiť na hlavné menu