ZŠ Za vodou v Starej Ľubovn čakajú viaceré rekonštrukčné práce


Dátum: 24.09.2019

Obrázok k aktualite ZŠ Za vodou v Starej Ľubovn čakajú viaceré rekonštrukčné práce
Vďaka úspešným projektom samosprávy ožije v najbližších týždňoch základná škola (ZŠ) na Ulici Za vodou v Starej Ľubovni stavebným ruchom. "Okrem výmeny okien a dverí budovy školy ju totiž v čaká aj rekonštrukcia atletickej dráhy, v budúcom roku taktiež realizácia viacerých vodozádržných opatrení," uviedol prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.

Mesto avizovalo začiatok rekonštrukcie zameranej na zlepšenie tepelnoizolačných vlastnostní budovy tejto ZŠ už v polovici júna tohto roka. Z dôvodu viacerých problémov, ktoré vznikli po odovzdaní staveniska, však muselo zmluvný vzťah so zhotoviteľom prác zrušiť a verejné obstarávanie zopakovať. Stavenisko tak bolo novému zhotoviteľovi stavby a víťazovi opakovanej súťaže, spoločnosti Oblok zo Spišskej Novej Vsi, odovzdané začiatkom septembra. "Spoločnosť musí rekonštrukciu v hodnote takmer 170.000 eur zrealizovať najneskôr do konca novembra. Komplikácie, ktoré vznikli v súvislosti s rekonštrukciou, však eliminuje skutočnosť, že náklady nebude musieť samospráva zaplatiť len z vlastných zdrojov. Získali sme totiž na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 100.000 eur z Environmentálneho fondu," dodal Solár.

Zároveň sa nedávno začali stavebné práce zamerané na obnovu atletickej dráhy v areáli školy. Uzavretú atletickú trať zahŕňajúcu dve dráhy, ktoré sú dlhodobo v nevyhovujúcom stave, pokryje nový tartanový povrch. "Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 30.000 eur, pričom tretinu sme získali vo forme dotácie z Úradu vlády SR v rámci Programu podpora rozvoja športu na rok 2019," upozornil prednosta.

Koncom augusta tohto roka okrem toho doručilo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia mestu rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tentoraz ide o projekt vodozádržných opatrení, ktoré budú realizované práve v areáli ZŠ Za vodou. „Nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 160.000 eur použijeme na vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, a to vo forme štyroch dažďových záhrad, vegetačnej steny, podzemnej nádrže na zadržiavanie zrážkovej vody, vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie," ozrejmil Solár. Vybudujú sa taktiež dve extenzívne vegetačné strechy, jedna na hlavnej bude školy s rozlohou 350 štvorcových metrov a druhá nad hlavným vstupom do školy s rozlohou 16 štvorcových metrov. Pred samotnou realizáciou projektu je potrebná čiastočná rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy z dôvodu odstránenia havarijného stavu. Na tieto práce vyčlenila radnica 62.000 eur.

 "Uvedené investičné akcie sú vďaka úspešným projektom spolufinancované zo štátneho rozpočtu i európskych investičných a štrukturálnych fondov. Ich realizáciou sa zabezpečí zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu i zníženie prevádzkových nákladov budovy školy," uzatvára prednosta.

Zdroj TASR
Skočiť na hlavné menu