Zoznam schválených ŽoNFP + zoznam odborných hodnotiteľov


Dátum: 11.09.2018

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP + zoznam odborných hodnotiteľov
Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo
3. hodnotiace kolo
4. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo
3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo
3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo
 
Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
1. hodnotiace kolo
3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10
1. hodnotiace kolo
2. hodnotiace kolo
3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
1. hodnotiace kolo
Skočiť na hlavné menu