Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, 2. hodnotiace kolo (aktualizácia)


Dátum: 20.08.2020

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, 2. hodnotiace kolo (aktualizácia)

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

2. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu