Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, 3. hodnotiace kolo


Dátum: 04.08.2020

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, 3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

3. hodnotiace kolo 
Skočiť na hlavné menu