Zoznam schválených ŽoNFP k 12.07.2016


Dátum: 15.07.2016

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP k 12.07.2016
Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v časti  „Dokumenty/Iné dokumenty/Výsledky procesu schvaľovania ŽoNFP“ bol dňa 14.7.2016 zverejnený  „Zoznam schválených ŽoNFP k 12.07.2016“
Skočiť na hlavné menu