Zoznam schválených ŽoNFP k 02.02.2018“.


Dátum: 08.02.2018

Obrázok k aktualite Zoznam schválených ŽoNFP k 02.02.2018“.
Na webovej stránke http://www.optp.vlada.gov.sk/vysledky-procesu-schvalovania-zonfp/  je zverejnený dokument „Zoznam schválených ŽoNFP k 02.02.2018“.

Schválené ŽoNFP k 02.02.2018
 
Skočiť na hlavné menu