Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci III. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-2


Dátum: 23.03.2018

Obrázok k aktualite Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci III. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-2
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci III. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24:

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2:

Zoznam schválených žiadostí o NFP (PDF, 147 kB)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (PDF, 146 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 222 kB)

 

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24:

Zoznam schválených žiadostí o NFP (PDF, 117 kB)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (PDF, 113 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 194 kB)


 

Skočiť na hlavné menu