Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo


Dátum: 02.09.2020

Obrázok k aktualite Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

9. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu