 Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, 3. hodnotiace kolo


Dátum: 23.07.2020

Obrázok k aktualite 	Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, 3. hodnotiace kolo

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

3. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu