Zoskupenie Rába-Dunaj-Váh vyčerpá všetky prostriedky od EÚ


Dátum: 24.06.2020

Obrázok k aktualite Zoskupenie Rába-Dunaj-Váh vyčerpá všetky prostriedky od EÚ
Novým formálnym lídrom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS R-D-V) sa po utorkovom zhromaždení v Trnave stala župa Győr-Moson-Sopron so županom Zoltánom Némethom. Štafetu prevzal od predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča, ktorý zastával túto funkciu počas uplynulých dvoch rokoch. Informoval o tom Viskupič po skončení zasadnutia.
      Hlavným cieľom činnosti EZÚS R-D-V je podpora cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie medzi jednotlivými členmi prostredníctvom kooperačných projektov a programov. Členmi EZÚS sú TTSK, Bratislavský a Nitriansky samosprávny kraj, župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom a Pest.
      "Som rád, že sa nám v uplynulom období podarilo projekt naplno naštartovať. Dôkazom je aj záujem o členstvo v zhromaždení, keďže sa k nám pridal aj Nitriansky kraj. Teší ma, že sme sa dokázali priblížiť úplnému vyčerpaniu alokácie a sumami medzi 20.000 a 50.000 eur sme podporili veľké množstvo projektov. Zvládli sme skoordinovať záujmy obcí a tiež sa vyrovnať s administratívnou náročnosťou projektov," povedal Viskupič. V rámci prioritnej osi 1 bolo k septembru 2019 zazmluvnených 23 projektov v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur, ktoré sa v súčasnosti implementujú. V prioritnej osi 4 ide o 41 projektov s celkovou alokovanou sumou takmer 2 milióny eur. V rámci oboch osí je v procese schvaľovania ešte ďalších 131 žiadostí v hodnote viac ako 6 miliónov eur.
      "Teší ma, že počas posledných dvoch rokov sme veľmi úspešne čerpali prostriedky z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Podľa predbežných výsledkov vyčerpáme alokovanú sumu na sto percent," uviedol podpredseda TTSK József Berényi. "Je to jasný dôkaz, že samosprávy vedia úspešne a veľmi efektívne využívať finančné možnosti poskytnuté Európskou úniou, navyše, keď vieme, že programy, ktoré idú cez ústredné orgány štátnej správy, sa čerpajú len na nejakých 35 percent," konštatoval.
      V cezhraničnej spolupráci a rozvoji sa EZÚS R-D-V zameriava najmä na dopravnú infraštruktúru, energetické systémy, informačné technológie, strojársky priemysel, cestovný ruch, vzdelávanie, kultúru a náboženstvo, šport a mládež, projektový manažment spoločných projektov, rozvoj Dunaja a jeho prítokov, logistiku, podporu malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia i poľnohospodárstvo.
      Predsedajúci Zoltán Németh si v záujme zachovania kontinuity vybral predsedu TTSK za spolupredsedu EZÚS na najbližšie obdobie.​
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu