Zo starých eurozdrojov je vyčerpaných takmer 87 %, zostáva minúť necelé 2 miliardy eur


Dátum: 29.11.2023

Obrázok k aktualite Zo starých eurozdrojov je vyčerpaných takmer 87 %, zostáva minúť necelé 2 miliardy eur
Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 k 24. novembru 12,56 mld. eur. Je to zhruba 86,6 % z celkovej alokácie desiatich programov 14,5 mld. eur, z tejto sumy tak zostáva využiť ešte 1,95 mld. eur. Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 a Programu Slovensko na roky 2021 - 2027.

Nová vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS po viac ako mesiaci vo funkcii v stredu prvý raz oficiálne rokuje o problematike eurofondov. Zo zostávajúcich takmer 2 mld. eur zo starých eurofondov treba na realizáciu zazmluvnených projektov minúť 1,34 mld. eur. Na riešenie následkov energetickej krízy pôjde takmer 534 mil. eur, pričom vyše 500 mil. eur už bolo vyplatených. Na podporu utečencov z Ukrajiny má ísť ďalších 70,5 mil. eur popri už uhradených 269 mil. eur. Od začiatku tohto roka do 24. novembra bolo vyčerpaných spolu 2,95 mld. eur, podiel vzrástol zo 66 % o viac ako 20 percentuálnych bodov. Úroveň kontrahovania sa zvýšila o 1,33 mld. eur takmer na 16 mld. eur, čo je o 10 % viac ako celková alokácia. Do bilancie nie je zahrnutý Program rozvoja vidieka, ktorý mono čerpať až do konca roka 2025.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie eurozdrojov je kľúčové, aby ich všetci prijímatelia svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca tohto roka. Efektívne dočerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou legislatívou sú prijímatelia povinní vykonať do 31. decembra 2023. Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov programov na Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán. K 24. novembru bolo v realizácii ešte cez 6-tisíc projektov, okrem projektov na riešenie energokrízy a utečencov z Ukrajiny, so zazmluvnenou sumou 9,4 mld. eur, z ktorých je ešte nevyčerpaných 3,9 mld. eur. Predošlá úradnícka vláda počas piatich mesiacov rokovala o eurofondoch deväťkrát. Prijala viaceré opatrenia na zníženie rizika ich prepadnutia, pôvodne ohrozenú sumu asi 800 mil. eur podľa nej znížila zhruba na 100 mil. eur.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu